Wesprzyj Muzeum Hutnictwa

Od kilku miesięcy Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi prowadzi intensywny remont budynku w sąsiedztwie Zabytkowego Mostu Wiszącego w Ozimku, którego celem jest ponowne otwarcie, jeszcze w tym roku, ekspozycji Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi.

Aby to było możliwe niezbędne jest, między innymi, ogrodzenie terenu.

Możesz wesprzeć to przedsięwzięcie dokonując wpłaty na konto Stowarzyszenia: PKO BP Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 z dopiskiem „Ogrodzenie Muzeum”.

Widok Królewskiej Huty Małapanew w Ozimku z roku 1854. Cały zakład otoczony był żeliwnym ogrodzeniem, widocznym na rycinie.