Ozimek i okolice w dawnej pocztówce. Teka I ,Teksty i opisy: Józef Tomasz Juros, Ozimek 2011, ISBN 978-83-929717-2-6. Karty pocztowe ze zbiorów prywatnych Marcina Halupczoka, Romana Jarosińskiego i Józefa Tomasza Jurosa, wydane staraniem Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi.

W czerwcu 2011 roku, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, ukazał się zbiór 18 reprintów kart pocztowych, zatytułowany „Ozimek i okolice

Czytaj dalej