Informacja RODO dla uczestników Rajdów Rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie z okazji 25 – lecia obrony województwa opolskiego

Postanowienia ogólne
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w ramach uczestnictwa w rajdach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie Doliny Małej Panwi  z okazji 25 – lecia obrony województwa opolskiego jest Stowarzyszenie Doliny Małej Panwi ul. Brzeziny 16 a, 46-040 Ozimek NIP 9910406241 Regon 160145125.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@sdmp.eu lub pisemnie na powyższy adres siedziby stowarzyszenia.

Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w ramach zapisów i udziału w organizowanej przez nas imprezie za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, w celu:

  • organizacji rajdów rowerowych, przygotowania listy uczestników i ubezpieczenia uczestników rajdów – w odniesieniu do osób, których dane zostały udostępnione w procesie rejestracji uczestników imprezy, na podstawie udzielonych przez te osoby zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z organizacją imprezy, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w imprezie, otrzymywanie materiałów związanych z imprezą oraz ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadów w zawiązku z udziałem w imprezie. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

Twoje dane będziemy przetwarzać: w celu wykonania umowy dorozumianej, której jesteś Stroną w związku ze zgłoszeniem udziału w imprezie, przygotowania list uczestników i ich ubezpieczenia – w odniesieniu do osób, które zapisały się do udziału w imprezie i zaakceptowały właściwy regulamin określający warunki jej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu i organizacją zawodów sportowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Każda osoba potwierdzająca udział w imprezie rowerowej wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności w filmie promocyjnym oraz na stronie internetowej Stowarzyszenie Doliny Małej Panwi.

Twoje Prawa

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail biuro@sdmp.eu, pisemnie na adres: Stowarzyszenie Doliny Małej Panwi ul. Brzeziny 16 a, 46-040 Ozimek

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Zebrane dane uczestników imprezy rowerowej udostępniamy ubezpieczycielowi uczestników rajdów oraz Samorządowi Województwa Opolskiego w ramach prawidłowego rozliczenia środków finansowych przekazanych prze powyższym podmiot samorządowy na organizację rajdów rowerowych organizowanych z okazji 25 – lecia obrony województwa opolskiego.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na stronie internetowej sdmp.eu.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.