Projekt pn. „Lokalne Centrum Edukacji Historycznej”

W dniu 24.10.2022 r. została podpisana umowa w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Edukacja kluczem do wiedzy” na realizację przez Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zadania pn. „Lokalne Centrum Edukacji Historycznej”. Zadanie finansowane jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Umowa o powierzenie grantu nr 4/2022 obejmuje kwotę 30 000,00 PLN.

Informacja o realizacji projektu – kliknij tutaj.