Życie pośród świętych. Ks. Tomasz Willibald Maria Klimas SDS (1897-1971), Józef Tomasz Juros, Ozimek, styczeń 2022, ISBN 978-83-929771-8-8.

W maju 2022 roku, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi ukazała się książka autorstwa Józefa Tomasza Jurosa, zatytułowana: „Życie pośród świętych. Ks. Tomasz Willibald Maria Klimas SDS (1897-1971)”.

Publikacja przybliża bardzo barwny, a mało znany, życiorys księdza Klimasa, pochodzącego z podopolskiej Schodni. Choć największą część życia bohater poświęcił pracy zakonnej, było ono pełne zaskakujących zwrotów akcji i barwnych wydarzeń, które niejednokrotnie splatały się z ważnymi wydarzeniami historycznymi, zapisanymi potem na kartach podręczników i książek. Gdyby zadać sobie odrobinę trudu, jego życiorys mógłby stanowić kanwę scenariusza dobrego i zajmującego filmu.

Nie każdy z nas miał to szczęście i może się pochwalić, spotkaniem chociażby raz w życiu świętego. Księdzu Tomaszowi święci, i to całą gromadą, towarzyszyli przez całe jego życie. Już samo wymienienie niektórych z nich stanowi nie lada wyzwanie. Zacząć trzeba od błogosławionego ojca Franciszka Jordana, założyciela Zgromadzenia Księży Salwatorianów, któremu to zgromadzeniu ksiądz Tomasz poświęcił swoje życie. Z kandydatem na ołtarze, którego proces beatyfikacyjny dobiega końca, męczennikiem drugiej wojny światowej, Sługą Bożym ojcem Piotrem Gołąbem SVD, łączyła go nie tylko dobra znajomość, ale i serdeczna przyjaźń. Do pracy w Polsce ksiądz Tomasz został skierowany przez wieloletniego przełożonego generalnego Zgromadzenia Salwatorianów, ojca Pancratiusa Pfeiffera, nazywanego potem „Aniołem Rzymu”. Świętego Andrzeja Bobolę, z którego relikwiami peregrynował z Rzymu do Krakowa, ksiądz Tomasz otaczał wielkim kultem i miał do niego szczególne nabożeństwo. Z męczennicami drugiej wojny światowej, kandydatkami na ołtarze, siostrami Leopoldą Ludwig SDS i Stanisławą Falkus SDS, stykał się wielokrotnie podczas swojej pracy w Mikołowie, przed i w czasie wojny. W tamtejszym domu zakonnym przebywał ksiądz Tomasz w tragicznym dniu ich męczeńskiej śmierci. Z Sługą Bożym, ojcem Józefem Małysiakiem drogi księdza Tomasza spotykały się w Trzebini i Trzebnicy.  Także w Trzebnicy, gdzie pracował przez ostatnie lata swojego życia, często mógł modlić się przy grobie świętej Jadwigi Śląskiej. Z pewnością to nie wszyscy, których na swej drodze spotkał ksiądz Klimas, a którzy zasługują na miano świętych. Fakt obcowania z tyloma świętymi z pewnością nie pozostał bez wpływu na życie księdza Tomasza.

Przybliżając życiorys księdza Tomasza, autor ma nadzieję ukazać jego postać jako człowieka pogodnego, radosnego i mimo ascetycznego podejścia do życia, wesołego. We wspomnieniach rodziny i najbliższych do dziś zachowały się świadectwa jego żartobliwych powiedzonek. Jego, wypowiadane z powagą słowa, często wywoływały wesołość. Stąd cytat świętego Jana Bosco, umieszczony na stronie tytułowej, który tak bardzo pasuje do osoby księdza Tomasza: „Smutny święty, to żaden święty”. Warto też przy tej okazji przytoczyć słowa ojca Franciszka Jordana, założyciela Zgromadzenia Księży Salwatorianów: „Użyj wszystkich sił, aby w miarę możliwości być zawsze wesołym, pogodnym i przyjaznym, co sprzyja dobru ciała i duszy”. Tak właśnie żył ksiądz Tomasz Klimas. Autor ma nadzieję, że książka przyczyni się do zachowania pamięci o nim.

Książka liczy 138 stron i zawiera 151 barwnych ilustracji.

Cena książki wynosi:

  • dla nabywców krajowych 30,00 złotych
  • dla nabywców zagranicznych 10,00 euro

 

Zakupu książki dokonać można:

– w Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku, ul. Hutnicza 9, www.muzeum-hutnictwa.eu

– podczas comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia, połączonych z wykładami na temat historii Ozimka i okolic odbywających się w każdą drugą środę miesiąca w Ozimku, informacja na stronie www.sdmp.eu

– drogą wysyłkową:

dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwii 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a; Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.eu .Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wpłatę należy powiększyć o koszty przesyłki poleconej 15,00 złotych (łącznie 45,00 złotych)

dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto SDMP 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a, Shiwt code BPKO PL PW; IBAN PL 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.eu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 5,00 euro (łącznie 15,00 euro).