Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” informuje, iż w  ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego
dotyczącego: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizuje zadanie publiczne pod nazwą:  „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”.

Celem zadania jest promocja lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz obiektów gastronomicznych wpisanych do rejestru Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie 3 etapowych rajdów rowerowych szlakiem opolskich smaków (produkty wpisane na listę produktów lokalnych i dziedzictwa kulinarnego) oraz wydanie katalogu produktów lokalnych i tradycyjnych województwa opolskiego.

Aktywny ruch i wypoczynek na łonie natury, poznanie pięknych zakątków okolicy oraz  poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przyczyni się do promocji obszaru LGD i Województwa opolskiego oraz propagowania idei „Opolskie ze smakiem”. Operacja przyczyni się również do podniesienia świadomości mieszkańców  dotyczącej zasobów kulinarnych. Podczas spotkań oraz w wydanym katalogu zaprezentowane zostaną tradycyjne, regionalne produkty z całego województwa opolskiego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do wzięcia udziału w 3 etapach kulinarnej  przygody rowerowej, które odbędą się w terminach 26 czerwiec, 11 lipiec oraz 8 sierpień 2020r.

Rozpoczęcie I etapu rowerowego rajdu – zbiórka godz. 9.00 przed siedzibą biura LGD przy ul. J. Słowackiego 18 w Ozimku.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w 3 etapach rowerowego rajdu.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są  pod numerem telefonu 77/ 4651 213, 605 052 777.

Podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu
lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18
w Ozimku do dnia 23 czerwca 2020r.

 

karta zgłoszeniowa – kliknij tutaj